GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Föräldrastöd till tonårsföräldrar, föräldrar som är nya i Sverige och föräldrar till barn med funktionshinder

Om detta kan du läsa i vår dokumentation av en konferens som ägde rum i Uddevalla den 5 december.

Det var många samverkande parter som bjöd in till konferensen.

– Skogen av loggor på inbjudan visar att vi är många som vill fortsätta att utveckla och stärka det goda föräldrastödsarbete som pågår runt om i Västra Götaland, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare vid Länsstyrelsen Västra Götalands län, som hälsade välkommen tillsammans med Anne-Sofie Skälegård, verksamhetsutvecklare vid Hälsokällan/Fyrbodals kommunalförbund.

– Vårt arbete med föräldrastöd startade här på Bohusgården för 6–7 år sedan. Så detta är varken avstamp eller avslutning, utan ett led i en strategisk satsning, säger Anne-Sofie Skälegård.

Konferensen hade tre teman – att vara ny förälder i Sverige, att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara tonårsförälder.

Den var en del av Statens folkhälsoinstituts ”turné” med regionala konferenser runt om i landet för att sprida kunskap om hur framgångsrikt föräldrastödsarbete kan bedrivas.

Över 200 medarbetare, chefer och politiker från kommuner, Västra Götalandsregionen och idéburna organisationer hade hörsammat inbjudan och trotsade dessutom stormen Sven och kom till Uddevalla för att ta del av både forskningsresultat och praktiska erfarenheter.

Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Hälsokällan/Fyrbodals kommunalförbund, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen i samarbete med Statens folkhälsoinstitut.

Senast uppdaterad: 2014-01-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund