GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Föräldrastödsprogram - spelar det någon roll vad man väljer?

Välkommen till en heldagskonferens den 29 maj.

Under det senaste decenniet har allt fler kommuner valt att satsa på strukturerade föräldrastödsprogram i olika former. Det har förts en diskussion om vilket stöd som ska användas i olika sammanhang.

Utgångspunkt för konferensen är den stora Nationella jämförelsestudien av olika föräldrastödsmodeller som genomförts på Socialstyrelens uppdrag av en forskargrupp bestående av Håkan Stattin från Örebro Universitet, Kjell Hansson från Lunds Universitet och Pia Enebrink från Karolinska Institutet.

De föräldrastödsprogram som forskagruppen har valt att jämföra och undersöka effekterna av är Cope, Komet, Connect och De otroliga åren.

Under dagen kommer dock även andra modeller och former för föräldrastöd att presenteras, såsom internetbaserat föräldrastöd, Alla Barn i Centrum (ABC), Funktionell Familjeterapi (FFT) och Marte Meo och Samordningssamtal (MoS).

Ur programmet:

  • Inledning och välkommen – Lennart Rådenmark och Annica Eriksson
  • Promotion, prevention och föräldrastöd – Ulf Axberg
  • ABC – Alla Barn i Centrum – Pia Enebrink och Kajsa Lönn-Rhodin
  • Internetbaserat föräldrastöd – Pia Enebrink
  • Funktionell familjeterapi – Gunilla Anderson
  • Nationella jämförelsestudien – Håkan Stattin och Pia Enebrink
  • Föräldrastöd på andra arenor, marte meo och Samordningssmtal – Ingegerd Wirtberg


» Mer information & anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2013-10-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund