GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Föräldrastöd och tonåringar – konferens 2 juni

Att vara tonårsförälder kan vara en utmaning. Hur möter samhället det behov av stöd som föräldrar önskar och vilket stöd är bäst att satsa på?

Föräldrastöd och tonåringar

Den 2 juni arrangeras konferensen Föräldrastöd och tonåringar som syftar till att inspirera och öka kunskaperna om föräldra­stöd så att kommuner och andra aktörer kan utveckla ett välfungeran­de stöd till alla tonårsföräldrar.


Senast uppdaterad: 2015-04-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund