GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Föräldrar med funktionshinder: Erfarenheter av att implementera föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Sverige

Vad tycker de som har använt programmet? Läs en svensk populärversion av en artikel som publicerats i Journal of Intellectual Disabilities.

PYC är ett föräldrautbildningsprogram som vänder sig till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och som har yngre barn. Syftet med utbildningen är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till samspel med och omvårdnad av barnet.

Vad tycker de som har använt PYC?

Sedan 2010 pågår ett nationellt forsknings- och utvecklingsprojekt för att pröva och utveckla PYC i Sverige. Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel om projektet. Där framgår bland annat att de professionella som använt programmet i Sverige upplever att PYC varit användbart och till hjälp i deras arbete med föräldrar med intellektuella funktionshinder. De tycker också att PYC har hjälpt föräldrarna att utveckla sina föräldraförmågor och att relationen mellan professionella och föräldrar gynnats av programmet. De professionella upplever att PYC hjälper dem att strukturera arbetet med föräldrarna och att det går utmärkt att kombinera med andra föräldrastödsprogram och egna tidigare erfarenheter och kunskaper.

Artikeln är skriven av programmets utvecklare, dr Catherine Wade och dr Robyn Mildon vid Parenting Research Centre, Melbourne Australien, projektledare Mikaela Starke, docent vid institutionen för socialt Arbete Göteborgs universitet och Maurice Feldman, Professor vid Brocks University, Ontario Kanada som ingår i projektets vetenskapliga råd.


Ett samverkansprojekt med många parter

PYC-projektet bedrivs i samarbete mellan Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR och Regionförbundet Uppsala län. Dessutom deltar Bräcke Diakoni, FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), Rädda Barnen samt SUF- kunskapscentrum.


Kontaktperson på GR: Hanna Unger

Senast uppdaterad: 2014-01-28 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund