GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Föräldrar i vår tid

Nu kan du titta på de filmade föreläsningarna och ta del av övrig dokumentation från vår konferens den 15 november.

"Barns välbefinnande och familjers villkor" är ett forskningsnätverk med FoU i Väst/GR, institutioner vid Göteborgs universitet samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Den 15 november 2012 var nätverket värd för konferensen Föräldrar i vår tid, som lockade omkring 500 deltagare, från mer än 200 arbetsplatser inom skola, vård, socialtjänst och lärosäten.

Konferensen berörde frågor som...

 • Pappadeltid - en väg till högre tidsmässig välfärd och ökad jämställdhet?
 • Föräldrautbildning, städhjälp eller farmor? Om småbarnsföräldrars formella och informella hjälp i vardagslivet.
 • "Du ska ta ledningen och makten" - om föräldrars möten med skolan
 • Spindeln i nätet - att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning
 • Varför se pappan när vi vårdar mamman? Om pappors delaktighet vid förlossning.
 • Vad innebär det att skaffa barn med hjälp av sjukvården?
 • Vuxna i våldsrelationer och deras syn på sina barn
 • Föräldraforumsfenomentet och hur föreställningar om föräldraskap gestaltas på nätet
 • Vad vill föräldrarna ha? Vet de vad vi erbjuder? Om universellt föräldrastöd i 15 kommuner.
 • Barns och ungas erfarenheter av att bo växelvis. Att dela sin vardag mellan två hem.
 • Samhället som tonårsförälder. Om socialtjänstens insats kontakperson för ungdomar.
 • Import av amerikanskt selekterat föräldrastöd till Sverige - kan det funka?

» Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund