GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Folkhögskolespåret – ett alternativ för ensamkommande ungdomar

Tidigare i år bjöd GR in regionens folkhögskolor och ansvariga i kommunerna för ensamkommande ungdomars boende och utbildning till en informationsträff om Folkhögskolespåret.

Det har resulterat i att sex folkhögskolor i Västra Götaland nu erbjuder platser till ensamkommande ungdomar – Nordiska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Wendelsbergs folkhögskola, Hjo folkhögskola, Fristads folkhögskola och Hjälmared folkhögskola.

Folkhögskolespåret påbörjades 2012 som ett projekt i Skåne län, finansierat av Länsstyrelsen. Syftet med projektet är att erbjuda ett alternativ för ensamkommande ungdomar som innefattar både boende och skola.

Nu är projektet nationellt och omfattar 45 parter (folkhögskolor, kommuner, Länsstyrelsen, Migrationsverket och idéburna organisationer) i 10 län. Ett av målen är att projektet medverkat till att 500 ensamkommande ungdomar studerar och bor på folkhögskola 2018.

En plats på folkhögskola kan ges som en insats eller att folkhögskolan får tillstånd som HVB-hem.

Hur går insatsen till?

  1. Personal på HVB-hem och gymnasieskolor informeras
  2. Ungdomarna får information
  3. Studiebesök sker på en folkhögskola
  4. Insatsen bedöms av socialsekreterare i samråd med gymnasieskolan och folkhögskolan
  5. Insatsen beviljas och avtal tecknas med folkhögskolan
  6. Flytt och påbörjan av studier

Läs mer på folkhogskolesparet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Kontakt: Ulla-Britt Caping Salas

Senast uppdaterad: 2018-07-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund