GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

FILM: Detta är samverkansplattformen AllAgeHub

Har du inte greppat vad GR-projektet AllAgeHub är ännu? Vi vet, det är komplext och lite luddigt i kanterna ibland. Men kika gärna på filmen om oss, och hör av dig om du har frågor eller vill bidra i arbetet med att forma AllAgeHub.

AllAgeHub är en samverkansplattform i uppbyggnadsfas (2017-2019) med visionen att arbeta med och för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.


   


  Kontaktperson på GR: Anna Manhem Laurin

  Senast uppdaterad: 2018-06-21 

  Kommunal samverkan — regional styrka

  GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
  GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
  Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

  Twitter
  Facebook
  Youtube
  Rss
  Prenumerera
  LinkedIn
  Göteborgregionens Kommunalaförbund