GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Filmad föreläsning: Tryggt i trygghetsboende – exempel från Alingsås, Göteborg och Trollhättan

Nu kan du se den föreläsning som Lisbeth Lindahl, FoU i Väst höll i fredags hos SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag).

trygghetsboende lisbeth lindahl

Trygghetsbostäder är bostäder för äldre personer som ska erbjuda god tillgänglighet, möjlighet till gemenskap och stöd av personal några dagar i veckan. En intressant fråga är om hyresgästerna i dessa bostäder upplever sig trygga. Vad är det i så fall som bidrar till att skapa en känsla av trygghet? Och är det trygghet de söker när de väljer att flytta till en trygghetsbostad eller något helt annat?

FoU i Väst har gjort en studie av tre trygghetsboenden hos allmännyttiga bostadsföretag i Göteborg, Alingsås och Trollhättan. 

Lisbeth Lindahl är filosofie doktor i psykologi, leg. psykolog och verksam som forskare vid FoU i Väst/GR. Hon har varit involverad i ett flertal projekt om äldres boende, tillgänglighet och välfärdsteknologi.


Se föreläsningen


Läs rapporten om studien


Senast uppdaterad: 2015-11-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund