GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Evidensbasering – varför och hur?

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium i höst där bland andra Knut Sundell, Lars Grip, Torbjörn Forkby och Anna Liljeström medverkar.

Program

Varför evidensbasering?
Den internationella och nationella evidensrörelsens historiska framväxt och målsättningar presenteras.

Hur evidensbasera?
Introduktion av evidensbaseringens centrala metoder, tekniker och mallar. Diskussion av olika verksamheters utmaningar och möjligheter med evidensbasering: Hur möter tekniker och riktlinjer vardagsverkligheten i olika verksamheter?

Evidensbasering i kommun och region – vart är vi på väg?
Presentation och debatt kring de nationella och regionala visionerna för evidensbaserad praktik.


Praktikaliteter

Seminariet äger rum torsdagen den 13 november 2014 kl 08.00–12.30 på Humanisten (Nära Korsvägen) i Göteborg.

Arrangemanget är gratis (anmälan är bindande).


Detta seminarium arrangeras av Masterprogrammet i evidensbasering vid Göteborgs universitet i samverkan med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, FoU i Väst/GR och Handikappforskning i Väst.

Senast uppdaterad: 2014-06-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund