GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Event ska upplysa om nyttan med EU-projekt

På Europadagen den 9 maj ställer nitton EU-projekt ut på Stadsbiblioteket i Göteborg. Syftet är att ge allmänheten möjligheten att lära sig mer om hur EU-pengarna gör nytta i samhället.

Klockan 12-13 sker samtal på scen på teman som innovation, hållbarhet, entreprenörskap och välfärd. Samtalen följs av att besökare kan prata direkt med de olika projekten på en minimässa fram till klockan 14.

Från GR deltar tre ESF-projekt: GR Samsyv, College Väst och Nya Grannar.

Eventet "Vad gör EU-projekt i samhället" är en del av kampanjen Mitt Europa. Under en vecka, 5-13 maj, öppnar EU-finansierade projekt och företagssatsningar upp sina dörrar för att ge allmänheten möjlighet att upptäcka och lära sig mer om hur EU-pengarna gör nytta i samhället.

Arrangörer är Göteborgs Stad & Göteborgsregionens kommunalförbund, i samarbete med Europa Direkt Göteborgsregionen. Läs mer på Göteborgs Stads sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Anita Tóth

Senast uppdaterad: 2018-04-27 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund