GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Europeiska socialfonden (ESF) beviljar 13 miljoner kronor till Projekt HälsoGReppet

Syftet är att minska sjukfrånvaron på kvinnodominerade arbetsplatser ute i GR:s medlemskommuner. Detta ska ske genom samverkan med Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan kring rehabiliteringsprocesser.

Projektet har fyra delmål:

  • Utveckla rehabiliteringsprocesser genom att ta fram en analysmodell
  • Stärka samverkan mellan olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen
  • Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa
  • Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare
    och chefer kring den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet

Projektet kommer att pågå från april 2017 till januari 2020.


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby

Senast uppdaterad: 2016-12-12 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund