GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"Ett investeringsstöd för hissar kan ge enorma samhällsekonomiska vinster."

Alla måste kunna ta sig in och ut ur sin bostad. Allt annat är mycket kostsamt för samhället. Det skriver bland andra Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR, i en debattartikel i Sydsvenskan.

Bakom artikeln står SPF Seniorerna, Hissförbundet, forskare och politiker. Artikelförfattarna skriver bland annat såhär:

"Kombinationen av ett växande antal äldre och ett stort antal otillgängliga bostäder gör att kostnaderna för vård och omsorg riskerar att öka dramatiskt.

Om andelen äldre som idag bor i särskilt boende är lika stor om 25 år kommer då 60 000 fler att bo i särskilt boende. Det innebär att kommunernas utgifter för denna omsorgsform ökar med 70 procent, eller 46 miljarder kronor, till år 2040. Ju mer otillgänglig bostad, desto större behov av hemtjänst och högre risk för en förtida flytt till särskilt boende."


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2015-11-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund