GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Erfarenheter från länets analysarbeten i Bättre liv för sjuka äldre

Välkommen till en spridningskonferens den 18 mars!

På den här konferensen kan du ta del av erfarenhet och kunskap från delregionala analysprojekt som pågått under den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre.

Konferensen är en avslutning för analysarbetet som pågått inom Västra Götaland.


Målgrupp

Politiker, vårdsamverkansområdenas ledning och kanslier, LiSA- gruppen, Ledningskraftsteamen, Länssamverkansgrupp äldre, Regionkansliet, VästKoms kansli, utvecklingsledare, verksamhetsansvariga och kvalitets- och utvecklingsansvariga i organisationerna.


Mer information & anmälan


Välkommen!

Analysgruppen i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2015-01-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund