GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Erfarenheter av trygghetsboende i allmännyttan

Två bostadsbolag berättade om sina erfarenheter vid ett seminarium den 5 november. Nu kan du ladda ner bildspel från dagen.

Klicka här för att ladda ner material från dagen.

Senast uppdaterad: 2013-12-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund