GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ensamkommande barn och ungdomar – psykisk hälsa och traumasymptom

Ladda ner kostnadsfritt! Ett informations- och diskussionsunderlag för dig som möter ensamkommande barn.

ensamkommande flyktingbarn psykisk ohalsa trauma

Ensamkommande barn är vanliga barn som befinner sig i en utsatt situation. De kommer utan sina föräldrar eller vårdnadshavare.

Den här skriften bygger i huvudsak på föreläsningar i samband med en konferens på temat Ensamkommande barn och ungdomar – psykisk ohälsa och traumasymptomöppnas i nytt fönster. Tanken är att detta informationsmaterial också kan fungera som ett diskussionsunderlag för dig som möter ensamkommande barn.

Föreläsningarna som skriften bygger på hölls av:

Anna Thom Olin, leg. psykolog på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer

Marie Balint, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och divisionssamordnare för vård av ensamkommande barn inom BUP Stockholms län.


GR:s arbete med ensamkommande flyktingbarn


Senast uppdaterad: 2016-06-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund