GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Enklare och tryggare vardag för äldre

Ta del av filmer från eSenior – ett projekt som handlade om att testa och utveckla välfärdsteknologi för äldre.

Projekt eSenior var ett samarbetsprojekt mellan Göteborg och tre norska städer som syftade till att utveckla och testa teknikstöd för äldre. Projektet ville ta reda på mer om vilken typ av teknikstöd som uppskattas för att bättre kunna användaranpassa kommande lösningar. Allt för att stärka tryggheten och friheten i hemmet.

Projektets slutkonferens hösten 2014 filmades och filmerna från den dagen hittar du här.

En av föreläsarna under slutkonferensen var Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR som varit följeforskare i den göteborgska delen av projektet. Här kan du se hennes föreläsning:

Och här kan du ladda ner hennes rapport:


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl

Senast uppdaterad: 2016-01-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund