GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

En förbättrad bostadssituation för äldre – välkommen till en presentation av en statlig utredning!

Utredningen föreslår åtgärder som ska förbättra äldre personers bostadssituation och få fart på flyttkedjorna. Några av förslagen är att höja bostadstillägget, erbjuda Rutavdrag för flytthjälp och bygga hissar i äldre fastigheter.

En statlig utredning föreslår åtgärder som ska förbättra äldre personers bostadssituation och få fart på flyttkedjorna. Några av förslagen är att höja bostadstillägget, erbjuda Rutavdrag för flytthjälp och bygga hissar i äldre fastigheter.

Utredningen presenterades den 5 oktober för Bostadsminister Mehmet Kaplan och Äldreminister Åsa Regner.

FoU i Väst/GR har under 10 års tid genomfört ett flertal studier om äldres boendesituation som man tagit del av i utredningen.


Från utredningsdirektiven Dir.2014:44:

Syftet är att, mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, kunna tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden i alla delat av landet.


Utredaren ska ...

... kartlägga förekomsten av hinder för äldre personer att anpassa sitt boende eller flytta till ett anpassat boende och de bakomliggande orsakerna till sådana eventuella hinder.

... analysera förutsättningarna för äldre att inneha eller ordna ett ändamålsenligt boende och föreslå åtgärder i syfte att förbättra dessa förutsättningar.

... med beaktande av den förestående demografiska utvecklingen analysera förutsättningarna för kommunerna att leva upp till de krav som ställs i bostadsförsörjningslagen och annan relevant lagstiftning och vid behov föreslå nödvändiga åtgärder.

... redovisa kostnadsberäkning och andra konsekvenser av förslaget samt förslag till finansiering.


Målgrupp

Förtroendevalda och chefer inom kommunal socialtjänst och samhällsbyggnad. Byggherrar, bostadsföretag, allmännyttan samt övriga intresserade.


Mer information och anmälan

Senast uppdaterad: 2015-11-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund