GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

En förbättrad bostadsituation för äldre

En statlig utredning föreslår åtgärder som ska förbättra äldre personers bostadsituation och få fart på flyttkedjorna. GR bjöd in Ewa Samuelsson, särskild utredare, och Ulrika Hägred, utredningssekreterare, för att presentera utredningen.

Lisbeth Lindahl.

FoU i Väst/GR har under tio års tid genomfört ett flertal studier om äldres boendesituation, läs mer här, nu senast Lisbeths Lindahls rapport Är det tryggt i trygghetsboenden?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som det refereras till i utredningen.

- Det saknas bostäder och boendemiljöer som kan möta behoven hos en allt åldrande befolkning. Kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen men de behöver ha ett bättre samarbete med fastighetsägare, säger Lisbeth, FoU i Väst/GR.

Bakgrunden till utredningen är att ökningen av antalet äldre kommer att fortgå lång tid framöver och till följd av den bristande tillgängligheten i bostadsbeståndet kan många äldre efter hand hamna i en ohållbar bostadssituation. Hur ska behovet av bostäder för äldre människor kunna tillgodoses framöver? Vilka hinder finns? Och vilka möjligheter har kommunerna att möta efterfrågan på bostäder från en åldrande befolkning? Det har varit huvudfrågorna i utredningen.

- Många äldre bor i bostäder som de inte kan åldras i. Det är ont om bostäder med god tillgänglighet i beståndet och det är många som vill ha dem. Ofta blir det dubbelt så dyrt för hälften så stort som man har bott, och många har inte råd, säger Ulrika.

Ulrika Hägred.

Utredningen föreslår ett paket med åtgärder inom fyra områden, i syfte att:

  • förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet
  • få fram fler bostäder för äldre, även på svaga marknader, med fokus på boendeformer som ger möjligheter till gemenskap
  • underlätta för seniorer att flytta till – eller bo kvar i – en bostad som det går att åldras i, samt att
  • främja forskning och annan kunskapsutveckling kring tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boende

Ewa Samuelsson.

Utredningen presenterades för bostadsminister Mehmet Kaplan och äldreminister Åsa Regner den 5 oktober. Här kan du ta del av utredningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Och här kan du ta del av presentationerna från Lisbeth Lindahl samt Ewa Samuelsson och Ulrika Hägred:


Kontaktperson på GR: Lisbeth Lindahl


Senast uppdaterad: 2017-01-10 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund