GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du kommer väl till mötesplats Funktionshinder 2014?

Den 2–3 april 2014 är det dags för Mötesplats Funktionshinder i Erikbergshallen.

Inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter — nu större än någonsin! Mötesplats Funktionshinder är ett återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för GR-kommunernas egna verksamheter inom område funktionshinder. Storföreläsare är bokade och planeringsarbetet pågår för fullt.

  • Läs mer om arrangemanget här.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund