GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"Dom fixade ju detta jobb till mig!"

Genom coachning och subventionerade anställningar i stadsdelen har flera av de deltagande föräldrarna tagit ett kliv närmare arbetsmarknaden och bort från försörjningsstöd. Ta del av en utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg. 

Projektet har kommit att kallas för Projekt 30 barnfamiljer och genomfördes huvudsakligen under 2015 i samverkan mellan stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad samt Arbetsförmedlingen. Målgruppen för projektet var personer med hemmavarande barn inom stadsdelen som hade erhållit försörjningsstöd under lång tid, minst 10 månader sammanhängande tid, och som förväntades kunna komma i arbete eller tillgodogöra sig utbildning inom 6–18 månader.

Projektets idé var att i samverkan mellan myndigheterna identifiera personer ur målgruppen
och erbjuda dessa tidsbegränsade kommunala arbetsmarknadsanställningar samt utbildning
och förstärkt coachstöd. På så vis skulle målgruppens anställningsbarhet och därmed deras
möjlighet till egen försörjning stärkas samtidigt som samarbetsaktörerna skulle få högre
kunskap om hur målgruppen kan identifieras.

Utvärderingen besvarar i huvudsak tre frågor:

  • Vad har hänt med deltagarna under och efter projektet?

  • Vilka erfarenheter har deltagarna av sin medverkan i projektet? Kan ett positivt resultat i termer av arbete eller studier kopplas till positiva erfarenheter av projektet?

  • Hur har samverkan mellan parterna fungerat?


Ladda ner

  1. "Dom fixade ju detta jobb till mig!"PDF
    Utvärdering av ett kommunalt arbetsmarknadsprojekt för barnfamiljer i Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborg


Kontakt: Cornelia Björk och Gunilla Bergström Casinowsky

Senast uppdaterad: 2016-05-09 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund