GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation om barn med medfödda skador av alkohol

Den 28 april anordnades en heldagskonferens om barn med medfödda skador av alkohol. Ta del av dokumentation från dagen här.

Uppskattningsvis föds varje år cirka 1 000 barn med alkoholskador i Sverige, 100–200 av dem har fetalt alkoholsyndrom, FAS, det vill säga grava skador. Ett mörkertal visar att det finns många barn med fosterskador som inte upptäcks och därmed riskerar att inte få rätt stöd och insats. Dagen handlade om pedagogiska strategier, myndighetsperspektiv, samhällets kostnader, personliga erfarenheter samt ett kunskapsunderlag om elever i pedagogisk verksamhet.


Ta del av dokumentation här:

  1. Samlad skriftlig dokumentation från dagenPDF

  2. Filmade föreläsningar från dagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Nka:s webbplats)


Föreläsarnas presentationer
Ett nationellt myndighetsperspektivPDF
Marie Nyman

SPSMPDF
Åke Larsson

Pedagogiska strategierPDF
Ingalill Jakobsson

Samhällets kostnader – en hälsoekonomisk studiePDF
Lisa Ericson

Den livslånga baksmällanPDF
Katarina Wittgard

 

Arrangörer: Socialstyrelsen, Göteborgs universitet/CERA, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, FoU i Väst/GR, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt Nationellt kompetenscentrum anhöriga och FAS-föreningen.


Kontaktperson på GR: Yvonne Witzöe 

Senast uppdaterad: 2016-06-17 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund