GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från Utmanande beteenden – utmanade verksamheter

Den 8 oktober arrangerade GR en seminariedag på temat utmanande beteenden – utmanade verksamheter. Här kan du ta del av dokumentation från dagen.

Onsdagen den 8 oktober arrangerade GR en seminariedag på temat utmanande beteenden – utmanade verksamheter. Cirka 80 personer samlades för att lära sig mer på temat utmanande beteenden – utmanade verksamheter. Medverkande var Petra Björne, filosofie doktor i kognitionsvetenskap och verksam vid FoU i Malmö, Emma Sällberg och Joakim Cronmalm som är sektionschefer inom daglig verksamhet i Malmö stad, samt Lotta Lindholm, socionom som arbetar som utvecklingsledare vid Social resursförvaltning i Göteborg.

Deltagarna var framför allt chefer inom verksamhetsområdena IFO och funktionshinder men även flera stöd- och habiliteringspedagoger deltog i seminariedagen.

Syftet med dagen var att ge mer kunskap om hur vi kan ge ett bra stöd till personer med en utvecklingsstörning eller en diagnos inom autismspektrum, vars beteende ibland upplevs som utmanande i verksamheterna. Hur kan man organisera verksamheten för att den ska fungera så bra som möjligt för både brukare och personal? Föreläsarna talade också om vikten av att välja rätt metoder och utbildningar samt att utforma den fysiska miljön på ett bra sätt.

Dagen tog sin utgångspunkt i forskningsöversikten Utmanande beteenden – utmanade verksamheter som Petra Björne varit ansvarig för. Petra föreläste tillsammans med sina kollegor från Malmö stad, vilket gjorde att det teoretiska perspektivet kompletterades med praktiska erfarenheter från verksamhet och reflektioner.

Senast uppdaterad: 2014-10-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund