GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från Samordna rehabiliteringen och skapa en psykiskt hållbar arbetsplats, 28 maj

För att enskilda personer med psykisk ohälsa ska få tillgång till det sammansatta stöd de behöver och för att kunna skaffa och behålla ett arbete krävs en utveckling av formerna för en samordnad och arbetsinriktad rehabilitering. Den 28 maj samlades nationella, regionala och lokala aktörer för att ta ett samlat grepp, mejsla ut samverkansformer, lyfta lärande exempel och ta del av konkreta verktyg för arbetsgivare. Läs mer

Senast uppdaterad: 2013-12-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund