GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från Mötesplats IFO

Den 15 oktober arrangerades Mötesplats IFO för trettonde året. Nu kan du ta del av dokumentation från dagen.

Mötesplats IFO är en arena för kollegialt erfarenhetsutbyte för dig som arbetar inom individ- och familjeomsorg i GR:s medlemskommuner. Det är också verksamheterna själva som gör innehållet. I dokumentationen kan du bland annat läsa om mångfald 2.0, tiggeri som skaver och våldsbejakande extremism.


Kontaktperson:Nicholas Singleton

Senast uppdaterad: 2015-10-22 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund