GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från konferens om lärande som en integrerad del i arbetsprocessen

På Vårdalinstitutets och GR:s konferens om det arbetsplatsnära lärandet gavs flera exempel på hur lärande kan utgöra en integrerad del av arbetsprocessen och bidra till en ökad kvalitet i vård och omsorg.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund