GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från konferens om kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Den 28 oktober arrangerade GR en konferens om kompetensutvecklingen inom den sociala barn- och ungdomsvården och här kan du ta del av dokumentationen.

Inom ramen för GR:s satsning på evidensbaserad praktik inom barn- och ungaområdet anordnades en konferens där personalens situation inom den sociala barn- och ungdomsvården diskuterades. Hög personalomsättning och för få erfarna handläggare är några av de problem som finns.

Under dagen presenterades erfarenheter från olika kompetenssatsningar och bland annat diskuterades hur man kan få till stånd en långsiktig förändring och på vilket sätt man kan utforma kompetensinsatser för att passa målgruppen bättre.


Ladda ner

Kontaktperson på GR: Anne Forssell

Senast uppdaterad: 2014-11-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund