GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från konferens om ensamkommande barn och ungdomar

Här hittar du dokumentationen från dagen samt föreläsarnas presentationer.

Den 5 februari anordnade GR och Länsstyrelsen i Västra Götaland en konferens kring uppdrag och ansvar i mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Arrangemanget var en del i projektet Kommunsamverkan kring ensamkommande barn och unga i Göteborgsregionen, som syftar till att både sprida och utbilda i materialet Hitta Rätt och också se samverkansmöjligheter mellan kommuner och vilket kompetensutvecklingsbehov som finns.

Senast uppdaterad: 2014-02-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund