GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från konferens 11 mars med fokus på god palliativ vård

I Sverige ska alla människor – oavsett ålder, kön, diagnos och vårdplats – få en god, likvärdig och välfungerande vård i livets slut. I dag dör många i det egna hemmet, på särskilda boenden och på korttidsboenden. Hur kan den palliativa vården utvecklas till att bättre möta den döendes behov?

Här kan du ta del av dokumentation från konferensen den 11 mars


Senast uppdaterad: 2015-04-09 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund