GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från Istället för läkemedel

GR/FoU i Väst genomförde en konferens med fokus på omvårdnadsinsatser, samverkan och icke-farmakologisk behandling för att minska och optimera äldres läkemedelsanvändning, den 6 februari 2013. Här kan du ta del av dokumentation från dagen.

Senast uppdaterad: 2013-12-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund