GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från föräldrastödskonferens

Under det senaste decenniet har allt fler kommuner valt att satsa på strukturerade föräldrastödsprogram i olika former. Det har förts en diskussion om vilket stöd som ska användas i olika sammanhang. Utgångspunkt för föräldrastödskonferensen den 29 maj 2013 var den stora Nationella jämförelsestudien av olika föräldrastödsmodeller som genomförts på Socialstyrelens uppdrag. Här kan du ta del av dokumentation från dagenPDF.

Senast uppdaterad: 2013-10-13 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund