GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från "Att möta person med demenssjukdom"

Den 15 november arrangerade Göteborgsregionens kommunalförbund tillsammans med Västra Götalandsregionen en inspirations- och erfarenhetskonferens på temat "Att möta person med demenssjukdom". Dokumentation från dagen och föreläsarnas presentationer hittar du här.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund