GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation från årets Mötesplats IFO

Den 2 oktober 2013 genomfördes Mötesplats IFO för elfte gången. Här kan du ta del av en samlad dokumentation från dagen med mingel och referat. Mötesplats IFO är ett årligt återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för kommunernas egna verksamheter inom Individ- och familjeomsorg. Syftet med dagen är att utbyta erfarenheter och generöst dela med sig av kunskap i presentationer och diskussioner.

Senast uppdaterad: 2013-12-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund