GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dokumentation av IT-Lyftets slutkonferens

Den 23 april arrangerade GR en konferens för att markera avslutningen av projekt IT-Lyftet. Kjell Eriksson och Kristina Ternström Frostegren var inbjudna för att moderera och inspirera.

Dagen bjöd också på workshopar som visade hur IT och ny teknik kan användas inom äldreomsorgen för att roa och stimulera de äldre.

  • Ladda ner dokumentationen här.
  • Läs mer om projekt IT-Lyftet här.

Senast uppdaterad: 2014-05-08 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund