GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Doktorsavhandling som läggs fram idag: Governing the unaccompanied child – media, policy and practice

Live Stretmos avhandling om ensamkommande barn och ungdomar bygger bland annat på en studie som genomfördes vid FoU i Väst.

Temat för avhandlingen är ensamkommande asylsökande barn och unga. Live Stretmo har studerat mediebevakningen av fenomenet ensamkommande barn som försvann från flyktingförläggningar.

Hon har också studerat hur policyutvecklingen kring ensamkommande barn har sett ut i Norge och Sverige under 2000-talet. Forskningen rör gränsdragningsproblematik, medborgarskap och migration, men också barnperspektiv och sociala problem.

Disputationen äger rum fredagen den 5 september kl kl 10.15, Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 25, Göteborg.


Ladda ner


Senast uppdaterad: 2014-09-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund