GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

DISA-modellen stöttar unga vuxna med psykisk ohälsa till arbete eller studier

En rapport om ett väl fungerande, samordnat och individanpassat stöd till unga vuxna med aktivitetsersättning.

I en ny rapport från FoU i Väst/GR dras slutsatsen att ett samordnat och individanpassat stöd mellan handläggare på försäkringskassan och en särskild aktivitetscoach fungerar utmärkt för att ge unga vuxna med aktivitetsersättning på grund av psykisk sjukdom stöd att öka sin aktivitets- och arbetsförmåga.

Resultaten som uppnås står i paritet med vad som åstadkoms genom den evidensbaserade metoden IPS, som getts högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Deltagarna i DISA menar att en av verksamhetens framgångsfaktorer är möjligheten att få komma ut på en vanlig arbetsplats och möta positiva förebilder istället för att delta i gruppaktiviteter tillsammans med andra sjukskrivna och arbetslösa personer.

Ladda ner


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2014-12-01 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund