GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"Detta är det bästa som hänt mig under min 25-åriga yrkeskarriär!"

Så säger en kurator som jobbat med ESF-projektet SamTidigt (samordnade insatser för barn i utsatta miljöer).

Under projekttiden har sju kommuner* inom GR jobbat fram nya metoder och rutiner för tidig och samtidig samverkan kring barn i utsatta situationer. De 800 deltagarna i utvecklingsarbetet kommer i huvudsak från kommunernas skolor och socialtjänst.

– Jag skulle aldrig kunna släppa det här nu!

Det säger en psykolog inom projektet som snabbt såg tydliga resultat av samverkan som gagnade både barnen och deras familjer.

Idag håller projektet sin stora spridningskonferens i Folkets Hus i Göteborg.

På konferensen kommer filmen om arbetet och dess framgångsfaktorer att visas. Dessutom ska de sju deltagande kommunerna presentera sitt arbete och sina resultat.

Konferensdeltagarna får möjlighet att testa de deltagarstyrda workshop-metoder som bidragit till framgången. Alla får också en utförlig handbok, ”Metodhandbok SamTidigt, Guide för samverkansprojekt”, som med fördel används i nya SamTidigt-projekt.

För ytterligare information kontakta gärna Lena Björk, tel 0707-267335.


*Alingsås, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Senast uppdaterad: 2014-02-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund