GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Det går allt snabbare för utrikes födda att få jobb i Göteborgsregionen

Dessutom har Göteborgsregionen för tredje året i rad den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionenerna. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.

År 2017 var den genomsnittliga arbetslösheten i Göteborgsregionen 5,7 procent i åldersgruppen 16–64 år. I Stockholmsregionen var motsvarande siffra 6,1 procent och i Malmöregionen 10,2 procent. Rikssnittet ligger på 7,5 procent.

Göteborgsregionen är den enda av storstadsregionerna som upplever en fallande arbetslöshet bland utrikes födda. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög i denna grupp: 16,4 procent. Det innebär att arbetslösheten i Göteborgsregionen är sex gånger högre bland utrikes födda än bland inrikes födda.

Mellan 2016 och 2017 har den totala arbetslösheten för åldersgruppen 16–64 minskat i 7 av Göteborgsregionens 13 kommuner. Arbetslösheten ökar dock i Kungälv, Mölndal och Tjörn. I Kungsbacka, Lerum och Stenungsund är den oförändrad.


Vill du veta mer?

Hela rapporten Arbetslöshet i Göteborgsregionen 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns på Business Region Göteborgs webbplats.

Senast uppdaterad: 2018-02-06 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund