GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Den nationella samordnaren inom den sociala barn- och ungdomsvården kommer till Göteborg

Cecilia Grefve avslutar sitt samordnaruppdrag i december 2017. Den 4 september arrangeras en spridningskonferens för att beskriva, lyfta och lära om arbetet med att förbättra och driva på utvecklingen för en social barn- och ungdomsvård av god kvalitet.

Bild: Folio

Denna gång kommer fokus att ligga på kommunernas förbättringsarbeten, men vi kommer även att berätta om arbetet som pågår med de nio regeringsuppdrag som beslutats om, angränsande regeringsuppdrag, slutsatser av uppdraget som samordnare och mycket mer.

Håll utkik på Cecilia Grefves blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – det kommer att dyka upp mer information där allteftersom. Där kommer även en länk så småningom att finnas till sidan för anmälan som snart är klar. 

Senast uppdaterad: 2017-05-07 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund