GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Delaktighet för barn och unga i Partille kommun

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppmärksammar Partilles arbete med Barnkonventionen i korttidsverksamhet för barn och unga.

delaktighet barn unga

2010 påbörjades ett målinriktat arbete med Barnkonventionen i korttidsverksamheten för barn och unga i Partille kommun. Målsättningen var att öka barnens delaktighet och inflytande inför och under sin vistelse i korttidsverksamheten.


Vägar till ökad delaktighet

Det faktum att Partille kommun möter barn och ungdomar i olika åldrar och med olika kognitiva förutsättningar, ger dem en stor utmaning i att hitta vägar till ökad delaktighet. Den här utmaningen består delvis i att hitta alternativa sätt att nå ut med information och att skapa en tvåvägs-kommunikation där de kan samla upp värdefull information om barnets egna tankar och åsikter.


Individuella anpassningar

Till kommunens hjälp i detta har de skapat enkäter, där barnen med hjälp av text och bild, ges möjlighet att besvara frågor om sin vistelse i korttidsverksamheten.  De arbetar dagligen med individuella anpassningar, något de ser ökar det enskilda barnets möjlighet till påverkan, genom att hen blir mött utifrån individuella förutsättningar och intressen.


Vem lyssnar på mig?

Ett resultat från Partille kommuns arbete hittills, är broschyren Vem lyssnar på mig? I broschyren har de valt ut några artiklar från Barnkonventionen och beskrivit hur de arbetar för att leva upp till dem.


Samverkan med kommuner i närheten

Kommunen hoppas att de ska kunna starta upp en samverkan med närliggande kommuner och verksamheter för att få inspiration och de har som vision att göra ett studiematerial om Barnkonventionen.Kontakt

Lisa Sjöström är samordnare för korttidsverksamheten i Partille kommun:
Lisa Sjöström
Tel 031-792 16 14

Senast uppdaterad: 2017-04-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund