GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

De första åren som socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga

Ett inskolnings- och introduktionsprogram för nya socialsekreterare i Göteborgsregionen.

GR har på uppdrag av IFO-chefsnätverket tagit fram en handlingsplan för introduktion och fortbildning inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården.

Utifrån handlingsplanen läggs inledningsvis fokus på inskolning och introduktion för nya och oerfarna socialsekreterare. Nu finns ett sammanhållet och strukturerat inskolnings- och introduktionsprogram.

Det långsiktiga målet är att uppnå en trygg och säker vård för utsatta barn och unga i regionen genom ökad kompetens och stabilitet hos personal och organisation.


Ladda ner

  1. Handlingsplan för kompetens och stabilitet inom myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdomsvården i GR-kommunernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  2. De första åren som socialsekreterare inom myndighetsutövning barn och unga. Ett sammanhållet och strukturerat inskolnings- och introduktionsprogram för nya socialsekreterare inom myndighetsutövningen barn och unga i Göteborgsregionen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast uppdaterad: 2016-02-23 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund