GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

"De behöver mer än bara prat om sitt föräldraskap"

Dagens Eko rapporterar om de behov som föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar har. Och att föräldrarna kan få ett gott stöd genom föräldrautbildningsprogrammet PYC (Parenting Young Children).

Individuell föräldrautbildning kan vara betydelsefull för att stärka personer med intellektuella funktionsnedsättningar i deras föräldraroll. Det visar forskning kring föräldrautbildningsprogrammet PYC.

I radioinslaget intervjuas en förälder som fått stöd genom PYC. Och så intervjuas forskaren Mikaela Starke, som var den som tog hit PYC från Australien.

Sedan 2010 har ett forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivits för att anpassa PYC till svenska förhållanden. PYC är idag prövat i 26 kommuner och de preliminära resultaten är goda. Projektet har genomförts i samarbete mellan Parenting Research Centre Melbourne, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, FoU Sjuhärad Välfärd, FoU i Väst/GR, FoU Centrum i Linköping och Regionförbundet Uppsala län.


Om PYC

PYC används tillsammans med föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år.

Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer och syftet är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd.


Kontakt

Är du intressera av forskningen om PYC? Kontakta docent Mikaela Starke vid Göteborgs universitet.

Möter du föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar i ditt arbete? Skulle du vilja gå en utbildning i PYC för att kunna jobba med programmet tillsammans med föräldrarna? Kontakta Hanna Unger på GR.

Senast uppdaterad: 2015-05-11 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund