GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

De är nästan 30 000 – ca 90 procent är kvinnor – medelåldern är 45 år

Så kan man beskriva GR-kommunernas personal inom det sociala området idag. Men hur ser personal- och rekryteringsbehovet ut på några års sikt?

Här kan du ta del av GR-kommunernas beskrivning av personal- och rekryteringsbehov inom det sociala området 2012–2020:


Kontaktperson på GR: Ulrica Furby och Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2014-03-04 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund