GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Dags igen för Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder är ett återkommande och uppskattat arrangemang som bereder plats på scen för GR-kommunernas egna verksamheter inom område funktionshinder. Välkommen till Eriksbergshallen 2–3 april!

För sjätte gången i ordningen är det åter dags för Mötesplats Funktionshinder. Nytt för i år är att det är biljettlöst och fritt inträde och att ingen föranmälan krävs för att besöka speakers’ corner och utställningsdelen av mötesplatsen. Seminarier och föreläsningar är dock i första hand riktade till personal, chefer och politiker i GR:s medlemskommuner och i mån av plats kan allmänheten delta.

Kultur och insikt i huvudrollen

Årets storföreläsare är Eric Donell och Östra Teatern. Eric Donells föreläsning Jag vill vara normal ger en insikt i hur det kan vara att leva med en vanlig funktionsnedsättning som Tourettes syndrom, ADHD och OCD, men också kunskap om sociala och andra svårigheter, vanliga missuppfattningar, fördomar och det utanförskap som normalt följer med. Östra Teaterns pjäs Churchill var inte heller klok handlar om hur arbetslivet kan vara för personer med funktionsnedsättning och i pjäsen får vi följa tre unga människors kamp för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Syntolkning ökar tillgängligheten

Mötesplatsens två dagar bjuder på totalt 18 seminarier och 47 utställare med ett brett spektrum av områden, som exempelvis rörelsepedagogik, anhörigstöd och genomförandeplaner. En annan nyhet på årets mötesplats är att storföreläsningarna kommer att syntolkas. I korthet betyder det att en tolk berättar vad som händer på scenen. Den som har synnedsättning kan på sätt inte bara höra det som sägs utan får även en ”audiovisuell” upplevelse i form av rumsbeskrivning, färger, former och så vidare. Dessutom kommer ett antal av seminarierna teckentolkas av elever från Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Mötesplatsen Funktionshinder öppnar onsdagen den 2 april klockan 9 i Eriksbergshallen.

Senast uppdaterad: 2014-03-26 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund