GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

CERA mottog 2014 års samverkanspris från Göteborgs universitet

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning samt sprida vetenskaplig kunskap inom beroendeområdet.

cera centrum forskning utbildning riskbruk missbruk beroende

Prisutdelningen ägde rum på Svenska Mässan den 24 oktober.

CERA är en tvärvetenskaplig och partssammansatt centrumbildning vid Göteborgs universitetarbetar som arbetar för att långsiktigt stärka och utveckla forskning och utbildning inom området riskbruk-missbruk‐beroende genom att:

  • stimulera till och stödja preventiv och patient/klientnära forskning,
  • skapa möjligheter till och erbjuda utbildning och utvecklingssammanhang inom området riskbruk, missbruk och beroende och
  • stödja och medverka vid implementering av evidensbaserade metoder inom missbruks- och beroendevården.Följande parter ingår i CERA: 

  • Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
  • Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • Länsstyrelsen, Västra Götaland
  • FoU i Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund
  • FoUU i primärvården, Västra Götaland
  • Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Kriminalvården, Region Väst


Göteborgs universitets samverkanspris

Samverkanspriset instiftades 2010 för att uppmärksamma goda insatser vad gäller samverkan mellan universitetet och dess omvärld. Studenter och anställda har fått nominera till Göteborgs universitets Samverkanspris 2014.

Priset är på 200 000 kronor och delas ut en gång om året till individer eller organisationer inom universitetet som har gjort betydande insatser för att öka samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället.


Vill du veta mer om CERA?


Kontaktperson på GR:Ann Karlsson

Senast uppdaterad: 2014-11-05 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund