GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Cannabis – ett ökat hot mot ungdomar?

Vad är det som gör att unga människor använder cannabis? Vad gör ungdomar särskilt utsatta? Spelar professionellas arbete mot cannabis egentligen någon roll? Välkommen till ett seminarium den 26 mars!

Seminariet sätter fokus på olika sammanhang som ungdomar finns i och hur omvärlden kan påverka.

  • Vilka utmaningar kan vi förvänta oss i framtiden?
  • Vad har vi för kunskap idag och hur kan vi använda oss av den i möten med utsatta ungdomar?
  • Vilka framgångsrika förhållningssätt och metoder finns som kan bidra till fortsatt förändring och utveckling av insatser mot cannabis?

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) bjuder in till ett regionalt seminarium om ungdomar och cannabis. Vi får ta del av professionellas kunskap och erfarenheter från området.


Målgrupp

Seminariet vänder sig till politiker, chefer och professionella i kommuner, hälso- och sjukvård och idéburna organisationer i Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2015-02-03 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund