GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Cannabis – ett ökat hot mot ungdomar?

Nu finns förra veckans regionala konferens sammanfattad i ord & bild. Ladda ner & läs!

cannabis_ungdomar

Konferensens tema belystes genom fem föreläsningar:

 • Legaliseringsdebatten ur ett nationellt och internationellt perspektiv
  Ove Lundgren, utvecklingsledare Kunskapskällar´n, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
 • Vaknaprojekt – tillsammans mot droger
  Thomas Berggren, Ale kommun
 • Föräldragrupper på Mini Maria Göteborg
  Mattias Gullberg, aukt. socionom, Mini Maria Göteborg
 • Cannabisprogram för ungdomar – med utgångspunkt från HAP
  Karin Patriksson, utvecklingsledare i alkohol- och narkotikafrågor, Kunskapskällar´n, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
 • Vi tänker inte ge oss!
  Linda Johannessen, områdeschef Kultur och Fritid, SDF Majorna-Linné;
  Carolina Lodeiro, hälsoäventyrspedagog, SDF Majorna-Linné samt
  Sofie Anderman, folkhälsovetare.

Ladda ner


Kontaktperson på GR: Ann Karlsson

Senast uppdaterad: 2015-04-01 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund