GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Cannabisanvändning bland ungdomar

En sammanställning av forskning för en kunskapsbaserad prevention

Cannabis är den narkotikan i världen som missbrukas allra mest. I synnerhet gäller det unga personer.

När ungdomar provar narkotika första gången är det nästan uteslutande cannabis de kommer i kontakt med, och bland dem som går in i annat missbruk finns drogen ofta med som en del.

Senare års forskning har allt tydligare visat cannabisanvändningens negativa konsekvenser. Drogen sätter ned hjärnans funktioner inom en rad områden, vilket är särskilt påtagligt hos unga personer där hjärnan inte är fullt utvecklad. Ett cannabisbruk under uppväxten motverkar den naturliga mognadsprocessen och minskar individens möjligheter att utveckla sin fulla potential.

Samtidigt finns det internationellt starka krafter som verkar för en mindre restriktiv hållning mot bruket. Det finns all anledning att tro att en sådan skulle öka antalet personer med missbruksproblematik och därmed också att många fler begränsas i sina möjligheter att leva ett självständigt liv och utveckla sina resurser.

Denna rapport avser att bidra till ett kunskapsbaserat arbete och policyutveckling inom cannabisområdet. I rapporten sammanställs senare års forskning och systematisk kunskap om cannabis.

Rapporten vänder sig i första hand till dem som arbetar med eller utbildar sig inom förebyggande eller behandlande insatser samt beslutsfattare inom området.

» Ladda nerPDF

» PressmeddelandePDF

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund