GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Boktips: Vår offentliga förvaltning

Vilka internationella, statliga, regionala och lokala aktörer finns i samhället och hur hänger de ihop? Den här boken ger en överblick samtidigt som den beskriver utmaningen i att få olika aktörer att samverka. Boken handlar också om kopplingen mellan politik och förvaltning och tjänstemannens roll.

Vår offentliga förvaltning – samverkan i välfärdspolitiken

– Det är inte lätt att hitta rätt i välfärdsstaten. Det tycker varken medborgare eller tjänstemän. Det handlar om att kunna navigera mellan en rad olika aktörer, nivåer, lagar och regler. Det handlar också om att förstå kopplingen mellan politik och förvaltning – om tjänstemannens roll som demokratins väktare, säger Anna Melke som är en av författarna.

Två sidor av demokratin

Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhällsutvecklingen utifrån ett ideologiskt synsätt, medan den offentliga förvaltningens uppgift är att tjäna andra, ytterst medborgarna. I detta ligger en unik utmaning: å ena sidan ska folket genom sina valda representanter styra och kontrollera förvaltningen, å andra sidan ska myndigheter och tjänstemän vara självständiga nog att hävda saklighet, opartiskhet och ett etiskt förhållningssätt. Denna bok ger en bild av dessa utmaningar.

Hjälp att navigera

Boken ger också en överblick som gör det lättare att navigera bland alla aktörer. Att hitta rätt bland internationella, statliga, regionala och lokala nivåer är nämligen inte självklart. Detta är en karta som dessutom blivit alltmer splittrad i takt med decentralisering, specialisering och privatisering.

– Vi hoppas att den här boken är till hjälp för att kunna vägleda medborgare och för att själv få en större förståelse för helheten. Det är relevant för såväl socionomer som lärare, arbetsvetare, elevhälsopersonal, kulturvetare, miljöinspektörer, högskolestudenter… Och för politiker. Den här kompetensen blir allt viktigare, inte minst med tanke på de krav på samverkan mellan olika professioner och sektorer som finns idag, säger Anna Melke.

Författarna

Hans Bengtsson är docent i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Han undervisar och forskar inom offentlig förvaltning och politisk kommunikation.

Anna Melke är journalist, fil. dr i offentlig förvaltning och verksam som forskare vid Göteborgsregionens kommunalförbund och FoU i Väst.

Vill du veta mer?

Boken kan beställas från Gleerupslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR:Anna Melke

Senast uppdaterad: 2014-10-14 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund