GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Biståndshandläggare sökes till fokusgrupp om varför äldre söker bistånd första gången

Fokusgruppen är en del av en studie som ska bidra till att öka kunskaperna om hur det förebyggande och hälsofrämjande arbete som erbjuds i GR-kommunerna överensstämmer med äldres faktiska behov.

GR:s nätverk för äldreomsorgs- samt hälso- och sjukvårdschefer har tagit initiativ till en FoU-studie som ska öka kunskaperna om hur det förebyggande och hälsofrämjande arbete som erbjuds i GR-kommunerna överensstämmer med äldres faktiska behov och varför äldre söker bistånd första gången.

Vi söker därför ett 10-tal biståndshandläggare som vill delta i en fokusgrupp kring studien.

Syftet med fokusgruppen är dels att mer generellt diskutera studiens upplägg och genomförande, dels att ge synpunkter på ett kartläggningsinstrument som är tänkt att användas i datainsamlingen.


Tid och plats

Onsdagen den 9 december kl 13.30–16.00 på GR, Anders Personsgatan 8 i norra Gårda i Göteborg.


Anmälan

Senast tisdagen den 1 december via mejl till projektledare Theresa Larsen.


Vill du veta mer?


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2015-11-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund