GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Biståndsbedömning för personer med demenssjukdom, 21 mars 2013

Enligt de Nationella riktlinjerna ökar den demenssjukes möjlighet att påverka sin kommande vård och omvårdnad om en tidig social utredning görs. GR anordnade en utbildningsdag den 21 mars 2013 för att ge biståndshandläggare kunskaper om biståndsbedömning enligt SoL och LSS för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Här kan du ta del av föreläsarnas presentationer.

Senast uppdaterad: 2013-12-16 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund